O zuchach dla RodzicówKim jest zuch?

 • Zuch ma od 6 do 10 lat
 • Wchodzi w świat odpowiedzialności
 • Zmienia środowisko, idzie do szkoły
 • Zaczyna mieć obowiązki
 • Usamodzielnia się
 • Jest ciekawy świata, żądny wrażeń, chłonie wiedzę
 • Potrzebne mu jest dużo ruchu

Kim jest drużynowy?

 • Wodzem
 • Starszym bratem – starszą siostrą
 • Wychowawcą

Prawo Zucha

1.Zuch kocha Boga i Polskę.

2.Zuch jest dzielny.

3.Zuch mówi prawdę.

4.Zuch pamięta o swoich obowiązkach.

5.Wszystkim jest z zuchem dobrze.

6.Zuch stara się być coraz lepszy.Obietnica Zucha

Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha.


Sprawności zespołowe

 • Odpowiadają celom wychowawczym i potrzebom gromady
 • Uczą działania w grupie i mądrego współzawodnictwa
 • Zdobywane są w, różnorodnych tematycznie, cyklach – ok. 4 w ciągu roku
 • Kształtują rozwój dziecka w grupie
 • Poszerzają wiedzę, pokazują świat

Sprawności Indywidualne

Rozwijają zainteresowania zucha
Ćwiczą pożyteczne umiejętności
Uzupełniają wiedzę ze zbiórek
Kształtują poczucie obowiązku
Podkreślają indywidualność dziecka
Prowokują działanie poza zbiórkami

Co zuchowi daje gromada?

 • Nowe przyjaźnie, zacieśnienie szkolnych znajomości
 • Prowokuje stawianie sobie wyzwań
 • Pomaga poznawać otaczający świat
 • Pokazuje jak zdobywać wiedzę, nabywać nowe umiejętności
 • Dba o aktywność fizyczną zucha na zbiórkach
 • Rozwija zdolności manualne zucha
 • Daje możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań
 • Uczy panować nad emocjami, wyrażać je w sposób nie zagrażający innym


Potrzeby dziecka a ich realizacja w gromadzie

 • Bycie w „paczce”- członek gromady
 • Poznanie świata – realizacja sprawności
 • Ruch, rozwijanie zmysłów – gry, ćwiczenia, pląsy
 • Rozwijanie zdolności manualnych- majsterki
 • Fantazjowanie – zabawy, teatrzyki, bajanie
 • Porównywanie się – rywalizacja szóstek
 • Współdecydowanie – Krąg Rady, sterowana demokracja
 • Rozwijanie empatii, pokonywanie egoizmu- opieka nad młodszymi zuchami, praca w grupie
 • Posiadanie tajemnic- obrzędy, zwyczaje, mundur
 • Ćwiczenie pamięci- piosenki, pląsy
 • Szukanie autorytetów – „wszystkowiedząca” druhna czy druh
 • Kontakt z przyrodą – zbiórki w terenie, zwiady, biwaki, KOLONIE

Kolonie zuchowe to:

 • Podsumowanie rocznej pracy
 • Nauka samodzielności
 • Sprawdzian „dorosłości”
 • Zabawa „w kogoś lub coś”
 • Zabawa od pobudki do ciszy nocnej
 • Nowe wyzwania

Po przejściu do 4. klasy zuch przekazany jest do drużyny harcerskiej.


Zachowuje się w ten sposób CIĄG WYCHOWAWCZY.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz