20 października 2018

Nowy rok w gromadzie

2018/19 rok zuchy rozpoczęły od zdobywania sprawności "Piotruś Pan". Przygody w Nibylandii zajęły prawie dwa miesiące. W tym czasie pożegnały nas osoby, które w tym roku rozpoczęły naukę w klasie czwartej. Okazało się, że są zbyt dorosłe, by się dostać do Nibylandii.